Justitieråd för viss tid till högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad 5.12.2018

Republikens president har 5.12.2018 till justitieråd för viss tid i högsta förvaltningsdomstolen utnämnt visstidsförordnade justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JK, VH Antti Nestori Pekkala, visstidsförordnade justitierådet, utskottsrådet, JL, JK, AFM Jaakko Ilmari Autio, visstidsförordnade justitierådet, ledande förvaltningstjänstemannen, JD, JL, JK, LLM, VH Pekka Sakari Aalto, visstidsförordnade justitierådet, arbetsdomstolsrådet, JK, VH Ari Matti Anton Wirén, professor, JD, JL, JM Toomas Kaarel Kotkas och förvaltningsrättsdomare, JK, VH Monica Helena Gullans, samtliga för tiden 1.1.-31.12.2019.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, projektchef, tel. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi