År 2018 gav HFD flera avgöranden som vägleder rätts- och förvaltningspraxis

Publicerad 25.1.2019

År 2018 publicerade högsta förvaltningsdomstolen flera avgöranden som vägleder rätts- och förvaltningspraxis. Av dem var 178 årsboksbeslut och 67 korta referat. HFD:s publicerade beslut indelas i tre grupper.

Årsboksbeslut kallas de beslut som publiceras på HFD:s webbplats och som har betydelse för lagtillämpningen i andra motsvarande fall eller annars har stor allmän betydelse. De är med andra ord av prejudikatsnatur. En tryckt årsbok publiceras inte längre men det traditionella namnet har bibehållits.

På sin webbplats publicerar HFD även korta referat i ärenden med juridisk innebörd som vägleder andra domstolar och de myndigheter som tillämpar lagen.

Som övriga beslut publiceras avgöranden som bedöms ha samhälleligt, regionalt eller annat allmänt intresse, även om beslutens rättsliga ställningstagande inte bedöms vara tillräckligt viktiga för att publiceras som årsboksbeslut eller kort referat. En del av de korta referaten publiceras i sin helhet i gruppen övriga beslut.

Ifjol inkom sammanlagt 6199 ärenden till HFD och 5904 avgjordes. Vid sidan av de beslut som publiceras, fattas således en stor mängd andra beslut som inte publiceras. En stor del av dessa beslut gäller avslag på ansökan on besvärstillstånd. Vid årsskiftet var 3354 ärenden anhängiga i domstolen.

År 2018 arbetade sammanlagt nästan 130 personer i HFD. Justitieråden var 27 till antalet varav som mest sju var tidsbundet utnämnda, men under den sista tredjedelen av året fyra.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Länkar