HFD: Flera fel i förfarandet i samband med kommunalvalet i Sodankylä

Publicerad 29.1.2019

Beslutet av centralvalnämnden i Sodankylä från år 2017 gällande fastställandet av kommunalvalets resultat förblir i kraft. Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt Norra Finlands förvaltningsdomstols beslut med vilket kommunalvalets resultat delvis upphävdes.

Förvaltningsdomstolen hade förrättat syn i ärendet, vid vilken förvaltningsdomstolen hade granskat och räknat röstsedlar i närvaro av personerna som anfört besvär hos förvaltningsdomstolen samt representanter för centralvalnämnden. Enligt HFD borde granskningen och räkningen av röstsedlar ha genomförts endast i närvaro av förvaltningsdomstolens sammansättning.

På grund av det ovannämnda felaktiga förfarandet i förvaltningsdomstolen granskade och räknade högsta förvaltningsdomstolens sammansättning alla röstsedlar på nytt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att centralvalnämnden hade gjort vissa av högsta förvaltningsdomstolens beslut närmare framgående fel vid räkningen och fastställandet av valresultatet. Centralvalnämndens förfarande hade emellertid inte påverkat valets resultat.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Länkar