Förvaltningsdomstolarna får en större betydelse då världen förändras

Publicerad 7.2.2019  Uppdaterad 15.4.2019

Högsta förvaltningsdomstolen ordnade den XVI förvaltningsdomstolsdagen 6.2.2019. Under dagen avhandlades stora frågor som klimatförändring, artificiell intelligens, hjärnans kapacitet och bildningens betydelse.

Justitieminister Antti Häkkänen bidrog med sin synvinkel på förvaltningsdomstolarnas betydelse.

- Förvaltningsdomstolarna har en ytterst viktig uppgift i att värna om den offentliga förvaltningen. Det är viktigt att förvaltningsdomstolarnas resurser kunde bibehållas på en tillräcklig nivå även i framtiden, trots att den offentliga ekonomin är ansträngd.

HFD:s president Kari Kuusiniemi poängterade förvaltningsdomstolarnas roll i tvister mellan myndigheter och privatpersoner.

- Domstolarnas roll är att ge skydd mot rättskränkningar från myndigheters och även privata aktörers sida. Humanitet innebär bland annat empati, förmågan att sätta sig in i de olika parternas situation i en rättsprocess och förstå deras berättigade intressen.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi