HFD har avgjort flera asylbesvär som gäller intern flykt till Kabul

Publicerad 7.2.2019  Uppdaterad 8.2.2019

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avgjort flera besvär som gällt afghanska asylsökanden. Besluten gäller intern flykt och ändringssökandenas möjlighet att bosätta sig i Kabul.

När en ändringssökandes möjligheter till intern flykt prövas, finns i bakgrunden alltid en bedömning om att ändringssökanden på sin hemort är i behov av internationellt skydd, berättas det från högsta förvaltningsdomstolen.

• Avgörandena gällde i vilka situationer det kan anses rimligt att förutsätta att asylsökanden bosätter sig i Kabul. I bedömningen beaktades den humanitära situationen i staden och asylsökandens personliga omständigheter.

Ärenden som gäller internationellt skydd avgörs alltid utgående från aktuell landinformation. I de avgöranden som publicerades idag har som landinformationskällor använts bland annat EASOs (Europeiska stödkontoret för asylfrågor) ställningstagande från juni 2018 och FN:s flyktingkommissaries riktlinjer från augusti 2018.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att intern flykt till Kabul inte kunde anses som ett rimligt flyktalternativ för en barnfamilj. Till motsatt slutsats kom HFD gällande en ung arbetsför man. Han ansågs inte ha egenskaper som gjorde honom särskilt sårbar.

Högsta förvaltningsdomstolen tog också ställning till en barnfamiljs möjlighet att återflytta till Afghanistan efter flera års vistelse utomlands.

• Den försämrade humanitära situationen i Kabul gör det svårt för personer som kommer annanstans ifrån att bosätta sig där. Familjens sårbarhet ökas ytterligare av att ett av barnen har allvarliga psykiska symptom.

Familjen var inte i behov av internationellt skydd men skulle beviljas uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker konstaterar högsta förvaltningsdomstolen i sitt beslut.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi