HFD: Redaktören hade rätt att hemlighålla det sk. Panama-materialet

Publicerad 27.3.2019  Uppdaterad 15.4.2019

Rundradion och dess redaktörer hade rätt att inte ge ut det sk. Panama-materialet, som handlade om skatteparadis, till Skatteförvaltningen.

Som stöd för sin begäran hade Skatteförvaltningen bland annat hänvisat till en bestämmelse om utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter. Enligt bestämmelsen ska var och en på uppmaning av Skatteförvaltningen, på basis av identifikation lämna sådana uppgifter som kan behövas för beskattning av någon annan skattskyldig eller behandling av en ändringsansökan. Begäran stupade till denna del i högsta förvaltningsdomstolen på att Skatteförvaltningen inte tillräckligt detaljerat hade uppgett sambandet mellan begäran om uppgifterna och ett konkret skatteärende.

Skatteförvaltningen hade också som grund för sin begäran om att få uppgifterna hänvisat till jämförelseuppgiftsgransking. En jämförelseuppgiftsgranskning betyder att inspektörerna samlar in enbart jämförelseuppgifter om företagskumpanerna (eller andra aktörer) till det företag som är föremål för granskningen. Skatteförvaltningen utnyttjar denna information då den bedömer andra skattepliktigas ställning och beskattningens korrekthet.

Enligt HFD:s beslut ska utgångspunkten också i en jämförelseuppgiftsgranskning vara att granskningen riktas till bokföringen eller annat sådant material som står i centrum för en vanlig skattegranskning. Denna förutsättning uppfylldes inte.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef,
050 341 1347,
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Länkar