HFD: Vinst vid försäljning av virtualvaluta är överlåtelsevinst av egendom

Publicerad 29.3.2019  Uppdaterad 15.4.2019

En överlåtelse av virtualvaluta är överlåtelse av egendom på vilken bestämmelserna om beräkning av överlåtelsevinst tillämpas.

Genom sitt idag publicerade beslut upphävde högsta förvaltningsdomstolen centralskattenämndens beslut, där vinst som uppkommit vid överlåtelse av virtualvaluta hade betraktats som övrig kapitalinkomst.

En person som köpt Ether-virtualvaluta ämnade sälja valutan med vinst så att vederlaget skulle utgöras av officiell valuta det vill säga euro eller dollar. HFD skulle avgöra om den vid överlåtelse av virtualvaluta erhållna vinsten utgjorde överlåtelsevinst av egendom eller övrig kapitalinkomst.

I sitt beslut ansåg högsta förvaltningsdomstolen att överlåtelse av virtualvaluta skulle anses utgöra överlåtelse av egendom.

Virtualvaluta kan användas både som medel i växling av valuta och som investeringsobjekt och dess värde avgörs enligt tillgång och efterfrågan.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Länkar