Högsta förvaltningsdomstolen har utnämnt ett referendarieråd och justitiesekreterare

Publicerad 4.3.2019  Uppdaterad 15.4.2019

Till referendarieråd från och med 1.4.2019 har utnämnts referendarieråd, JK, VH Petri Leinonen

Följande personer har utnämnts till justitiesekreterare från och med 1.4.2019: tf. justitiesekreterare, föredragande för förvaltningsdomstolen JK, VH Liisa Leiniö, tf. justitiesekreterare, föredragande för förvaltningsdomstolen JK, VH Anna Mähönen, tf. specialsakkunnig, föredragande för förvaltningsdomstolen, JM Juuso Peltonen, assessor, JM, VH Katja Tertsonen, tf. justitiesekreterare enhetschef JM, VH Päivi Korkeakoski, tf. justitiesekreterare, föredragande för förvaltningsdomstolen JM, FM, VH Ilona Leinonen.

Ytterligare information:
Toni Kaarresalo, kanslichef
029 5640 210
toni.kaarresalo(at)oikeus.fi