HFD avslog besvären över Fennovoima Oy:s miljö- och vattenhushållningstillstånd för ett atomkraftverk i Pyhäjoki

Publicerad 17.4.2019

Högsta förvaltningsdomstolen avslog Vesiluonnon Puolesta ry:s och Fennovoima OY:s besvär över miljö- och vattenhushållningstillståndet för ett atomkraftverk på Hanhikivi udde i Pyhäjoki.

Atomkraftverksbygget förutsätter att projektet behandlas enligt planläggnings- och tillståndsförfarandena i bland annat markanvändnings- och byggnadslagen och enligt tillståndsförfarandena i atomenergilagen, miljöskyddslagen, vattenlagen och kemikalielagen. Miljökonsekvensbedömningen för atomkraftverket har genomförts åren 2013 och 2014. Med anledning av de besvär som gjorts över det miljö- och vattenhushållningstillstånd som beviljats för projektet skulle HFD bland annat bedöma om miljökonsekvensbedömningen var bristfälligt genomförd.

Miljökonsekvensbedömningen var inte bristfällig

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att slutförvaringen av kärnavfall och transporten till slutförvaret med tillräcklig noggrannhet hade granskats i miljökonsekvensbeskrivningen med beaktande av verksamheternas betydelse avseende miljö- och vattenhushållningstillståndet för det planerade atomkraftverket på Hanhikivi udde. Miljökonsekvensbedömningen för atomkraftverket hade inte till väsentliga delar genomförts bristfälligt på den grund att frågan om slutförvaret av kärnavfallet till största delen hade avskilts att behandlas senare i en separat konsekvensbedömning. Konsekvensbedömningen var inte heller bristfällig på den grund att mer detaljerade uppgifter om de konsekvenser som beskrevs i miljökonsekvensbeskrivningen hade framförts inom projektets senare tillståndsförfaranden.

I det aktuella ärendet gällande miljö- och vattenhushållningstillstånd för ett atomkraftverk aktualiserades även frågan om vidden av verksamhetsutövarens skyldighet att vara konsekvensmedveten samt den i tillståndsvillkoren fastställda utredningsskyldigheten avseende de kemikalier som används i verksamheten och verksamhetens konsekvenser för fiskbestånden.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Länkar