HFD begrundar bland annat öppenhet i sin årsberättelse 2018

Publicerad 11.4.2019  Uppdaterad 15.4.2019

Högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse för år 2018 öppnar vardagen i den hundraåriga domstolen. Presidenten i HFD byttes i september då Pekka Vihervuori gick i pension och Kari Kuusiniemi tillträdde tjänsten.

Årsberättelsen belyser högsta domstolens och i allmänhet förvaltningsdomstolarnas betydelse för rättsstaten genom de två presidenternas överblickar. På hundra år har utvecklingen gått från inbördeskrigets oroliga samhällsförhållanden till ett samhälle som förändras och digitaliseras i en ständigt ökande takt.

Årsberättelsen beskriver med hjälp av aktuella exempel högsta förvaltningsdomstolens roll i den samhälleliga debatten och granskar offentligheten som demokratins grundval.

I årsberättelsen dryftas också för högsta domstolen aktuella frågor som bland annat besvärstillståndssystemet och barnskydd. I berättelsen ingår också en omfattande statistik över det gångna året.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi