HFD bedömde säkerhetsläget i Afghanistan

Publicerad 17.6.2019

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avgjort flera besvärstillståndsansökningar som gäller behovet av internationellt skydd i Afghanistan. Ansökningarna avsåg säkerhetsläget i vissa provinser i Afghanistan.

- Säkerhetsläget i Faryab, Kunduz och Uruzgan är svårt i synnerhet på grund av Taleban-rörelsens verksamhet, konstaterar man från högsta förvaltningsdomstolen.

HFD bedömde emellertid i sina beslut att den väpnade konflikten på områdena i fråga inte hade uppnått en så hög grad att det urskillningslösa våldet skulle åsamka allvarlig och personlig fara för var och en som vistas på området.

- Bedömningen av behovet av alternativt skydd påverkades därför förutom av säkerhetsläget även av den asylsökandes personliga omständigheter.

På grund av det svåra och ostabila säkerhetsläget konstaterades emellertid att de personliga omständigheterna var av ringa betydelse.

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, projektchef, högsta förvaltningsdomstolen, tel. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi

Tillbaka till början |