HFD:s arbetsmängd är fortsättningsvis stor

Publicerad 8.7.2019

Högsta förvaltningsdomstolen har under de första sex månaderna år 2019 avgjort nästan 3000 ärenden.

Asylärendena har sysselsatt HFD sedan år 2016 och totalmängden har hållits stor. Utlänningsärendenas andel av de avgjorda och inkomna ärendena har varit över hälften av hela ärendemängden i HFD.

- Utmaningarna till trots har vi kunnat avgöra besvären och besvärstillståndsansökningarna gällande utlänningsärenden inom fem månader, säger högsta förvaltningsdomstolens president Kari Kuusiniemi.

Behandlingstiden i HFD är i medeltal 7,7, månader. Utan utlänningsärendena är behandlingstiden i HFD 11,3 månader.

- Samhällsändringarna och -läget avspeglas oundvikligen på de ärenden som inkommer till högsta förvaltningsdomstolen, säger Kuusiniemi.

Ärenden som gäller social- och hälsovård – särskilt barnskyddsärenden – har ökat stadigt.
Antalet anhängiga skatteärenden är ungefär det samma som det sammanlagda antalet markanvändnings- och miljöärenden.
År 2018 avgjorde HFD sammanlagt 5904 ärenden. Under den första halvan av innevarande år var antalet 2984.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Länkar