Justitierådet Alice Guimaraes-Purokoski övergår från HFD till HD

Publicerad 9.8.2019  Uppdaterad 14.8.2019

Justitierådet i högsta förvaltningsdomstolen Alice Guimaraes-Purokoski har utsetts till ett tjänsteförhållande för viss tid som justitieråd i högsta domstolen från och med 1.9.2019.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi