HFD – Nord Stream 2-projektet kan genomföras inom Finlands ekonomiska zon

Publicerad 19.8.2019

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte Södra Finlands regionförvaltningsverks beslut genom vilket Nord Stream 2 AG kan placera två naturgasrör inom Finlands ekonomiska zon. Rörets längd i Östersjön från Ryssland till Tyskland är sammanlagt 1200 kilometer och därav 374 kilometer inom Finlands ekonomiska zon.

Den i Polen registrerade miljöorganisationen ClientEarth Prawnicy dla Ziemi besvärade sig över regionförvaltningsverkets beslut till Vasa förvaltningsdomstol, som avvisade besvären. Förvaltningsdomstolen ansåg att organisationens stadgeenliga verksamhetsområde inte omfattade Finlands ekonomiska zon. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde till denna del Vasa förvaltningsdomstols beslut.

- Organisationens stadgeenliga verksamhetsområde var Polen och övriga länder och omfattade avseende gasrörets influensområde syftet med stiftelsens verksamhet och dess egentliga verksamhet, konstaterar högsta förvaltningsdomstolen.

HFD tog organisationens besvär över regionförvaltningsverkets beslut omedelbart till prövning. Miljökonsekvensbedömningen av gasrörsprojektet inom Finlands ekonomiska zon hade gjorts i enlighet med internationella konventioner och Finlands lagstiftning, konstaterar HFD i sitt beslut.

- Inverkningarna på Finska vikens och Östersjöns Natura 2000 – områden förutsätter inte ny Natura 2000-bedömning.

Projektets skadliga miljökonsekvenser var inte heller i övrigt avsevärda i jämförelse med de i vattenlagen avsedda fördelarna med projektet. Tillräckliga bestämmelser hade getts för att förebygga skadorna. Organisationens besvär avslogs och regionförvaltningsverkets beslut förblev i kraft.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, projektchef, högsta förvaltningsdomstolen, tel. 050 308 7574,
jaana.lappalainen(at)oikeus.fi

Länkar

Tillbaka till början |