HFD håller syn i Kuopio med anledning av Finnpulp Oy:s miljötillstånd

Publicerad 28.8.2019

Regionförvaltningsverket i Östra Finland beviljade 31.3.2017 Finnpulp ett miljö- och vattenhushållningstillstånd för en bioproduktsfabrik i Sorsasalo i Kuopio. Tillståndet är i kraft tillsvidare. Efter att Vasa förvaltningsdomstol gav sitt beslut i ärendet har flera ansökningar om besvärstillstånd gjorts till högsta förvaltningsdomstolen.

I besvären yrkas bland annat att Vasa förvaltningsdomstols och regionförvaltningsverkets beslut i ärendet upphävs och att Finnpulp Oy:s ansökan avslås. I andra hand yrkas att ärendet återförvisas till regionförvaltningsverket för ny behandling.

- Syftet med syneförrättningen var att utreda hur bioproduktsfabriken placerar sig i miljön och vilka miljökonsekvenser verksamheten har, särskilt dess inverkan på vattendragen i Kallavesi, säger man från högsta förvaltningsdomstolen.

Syneförrättningen hölls onsdagen 28.8.2019.

Högsta förvaltningsdomstolen ger sitt beslut separat i ett senare skede.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, projektchef, högsta förvaltningsdomstolen, tel. 050 308 7574,
jaana.lappalainen(at)oikeus.fi