HFD höjde påföljdsavgifterna i busskartellärendet

Publicerad 20.8.2019

Högsta förvaltningsdomstolen har höjt påföljdsavgifterna i det s.k. busskartellärendet. Matkahuolto, sju bussbolag och Bussförbundet verkade under åren 2010–2015 i strid med konkurrenslagen och unionens konkurrensregler.

Parterna hade i månadsskiftet augusti-september 2010 beslutat att inte ta med de reguljära turer för vilka trafiktillstånd beviljats efter 23.6.2010 i Matkahuoltos tidtabells- och biljettförsäljningstjänster samt pakettjänster.

- Konkurrensförseelsen förhindrade och försenade införandet av en öppen marknad och försvårade konkurrensutsättandet av ifrågavarande tjänster, konstaterar högsta förvaltningsdomstolen i sitt årsboksbeslut som publicerades idag.

Marknadsdomstolen hade påfört Matkahuolto, sju bussbolag eller företagsgrupper som dessa bildat samt Bussförbundet en påföljdsavgift om 100 000 euro var. Beslutet avvek från Konkurrens- och konsumentverkets framställning.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att marknadsdomstolens beslut till denna del var lagstridigt och påförde de flesta av parterna i konkurrensförseelsen högre påföljdsavgifter än dem som marknadsdomstolen hade fastställt.

- Att påföra ekonomiska helheter av olika storlek lika stora påföljdsavgifter strider enligt EU-domstolens rättspraxis mot principen om lika behandling av parterna i konkurrensförseelsen.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, projektchef, högsta förvaltningsdomstolen, tel. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi

Länkar

Tillbaka till början |