Justitieråd för viss tid till högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad 22.8.2019

Republikens president har idag utnämnt förvaltningsrättsdomare, JK, VH Tero Tapio Leskinen till justitieråd för viss tid i högsta förvaltningsdomstolen. Utnämningen gäller tiden 1.9 – 31.12.2019.


Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, projektchef, högsta förvaltningsdomstolen, tel. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi

Tillbaka till början |