Högsta förvaltningsdomstolen blir en besvärstillståndsdomstol

Publicerad 19.9.2019

Högsta förvaltningsdomstolen blir från årsskiftet i första hand en besvärstillståndsdomstol.

Samtidigt träder lagen om rättegång i förvaltningsärenden ikraft.

- Högsta förvaltningsdomstolen är inte i fortsättningen heller endast en prejudikatsdomstol, betonar presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Kari Kuusiniemi.

Han framhäver att ändringssökanden även i fortsättningen alltid får sitt ärende prövat i högsta förvaltningsdomstolen. Kuusiniemi talade på förvaltningsdomstolarnas överdomardagar som ordnades i Helsingfors.

Finland behöver ingen grundlagsdomstol

Rättssäkerheten i Finland förverkligas enligt Kuusiniemi bäst genom att våra professionella och sakkunniga förvaltningsdomstolar garanterar rättssäkerheten i alla de ärenden som tillställs dem för avgörande.

Högsta förvaltningsdomstolen å sin sida ger jämfört med tidigare sina beslut snabbare och med tydligare motiveringar, i de ärenden där förutsättningarna för besvärstillstånd uppfylls. Med hänvisning till den också i offentligheten förda debatten om behovet av en grundlagsdomstol, anser Kuusiniemi att vi inte i Finland behöver en sådan.

- En juridisering av politiska frågor och en politisering av juridiken tjänar varken rättsstatens eller det finländska samhällets intressen, betonar Kuusiniemi.

I den offentliga debatten glöms domstolarnas roll i efterkontrollen av grundlagsenligheten ofta bort. Hos oss är alla domstolar grundlagsdomstolar för det är deras skyldighet att låta bli att tillämpa en lagbestämmelse som uppenbart strider mot grundlagen.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi