Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort en del av de besvär som anförts över sametingets vallängd

Publicerad 26.9.2019

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avgjort de första besvären som gäller rösträtt i sametingsvalet 2019 för personer som ansökt om att upptas i vallängden. Ett av dessa beslut har publicerats som årsboksbeslut.

Med nämnda årsboksbeslut upphävde högsta förvaltningsdomstolen sametingets styrelses beslut och bestämde att ändringssökanden kulle upptas som röstberättigad i sametingets vallängd.

Sammanlagt omkring 200 besvär har inkommit till högsta förvaltningsdomstolen gällande de beslut som sametingets styrelse har fattat 27.8.2019. Besvären har skickats på remiss till sametingets styrelse. Med anledning av den tid handläggningen av besvären tar och på grund av slutförandet av remissförfarandet ges en del beslut först i oktober.

Sametingets val hålls 2.9. – 30.9.2019.

Bestämmelserna om förrättande av sametingsval och ändringssökande i anslutning till det finns i sametingslagen.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakk(at)oikeus.fi

Länkar