Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort merparten av besvären som gäller sametingets vallängd

Publicerad 11.10.2019

Högsta förvaltningsdomstolen har idag gett ut cirka 130 beslut som gäller sametingets 2019 års vallängd. Ett av besluten har publicerats som årsboksbeslut.

I det årsboksbeslut som har getts ut idag upphävde högsta förvaltningsdomstolen sametingets styrelses beslut och återförvisade ärendet till sametingets styrelse för ny prövning. Enligt högsta förvaltningsdomstolen uppfyllde sametingets styrelses beslut inte de krav på ett motiverat beslut som ingår i förvaltningslagen.

Sametingsvalet förrättades 2. - 30.9.2019. På grund av den tid handläggningen av besvären och remissförfarandet har tagit i anspråk utges de nu ifrågavarande besluten först efter att valet har förrättats. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt årsboksbeslut att frågan om upptagande i vallängden för ifrågavarande år fortsättningsvis har en självständig betydelse i kommande val.

Högsta förvaltningsdomstolen avgör resten av besvären som gäller sametingets vallängd under oktober månad.

Kontaktuppgifter
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Länkar