Justitierådet, juris doktor Niilo Jääskinen Finlands domare vid EU-domstolen

Publicerad 8.10.2019

Juris doktor, vicehäradshövding Niilo Jääskinen inleder sin mandatperiod som domare vid Europeiska unionens domstol den 7 oktober 2019.

Statsrådet fattade beslut om Jääskinens kandidatur den 13 september 2018. EU:s utvärderingskommitté gav ett positivt utlåtande om kandidaten varefter företrädare för EU-ländernas regeringar fattade utnämningsbeslutet den 1 februari 2019.

EU-domstolen har 28 domare, en från varje medlemsstat. Domarnas mandatperiod är sex år och den kan förnyas. Jääskinens nuvarande mandatperiod är två år, eftersom det är fråga om den återstående delen av Allan Rosas mandatperiod på sex år som inleddes den 7 oktober 2015. Rosas har varit finländsk domare vid Europeiska unionens domstol sedan 2002.