Undvik osäkerheterna med postgången genom att använda till exempel förvaltningsdomstolarnas e-tjänst

Publicerad 8.11.2019

Medborgare och samfund kan sköta sina ärenden i förvaltnings- och specialdomstolarna elektroniskt. Via e-tjänsten kan man lämna in till exempel besvär och lämna in handlingar. E-tjänsten för myndighetsbruk är ännu under utveckling.

Enligt nyheterna kan poststrejken från och med 11.11.2019 orsaka förseningar eller på annat sätt störa möjligheterna att skriftligt sköta ärenden i domstolarna.

- Ansvaret för att besvär eller andra handlingar inkommer inom utsatt tid till domstolen är hos avsändaren, påminner högsta förvaltningsdomstolens biträdande kanslichef Marko Leppänen.

Det är möjligt att be om förlängning av en tidsfrist för inlämnande av handlingar som domstolen har begärt, men besvärstiden är lagstadgad och går inte att förlänga.

För att undvika rättsförluster kan det vara skäl att bekanta sig med e-tjänsten. Det går att skicka handlingar till högsta förvaltningsdomstolen också per e-post, fax eller genom att hämta dem till domstolen (se högsta förvaltningsdomstolens besöksadress i länk). Poststrejken kan även fördröja sådana handlingar som högsta förvaltningsdomstolen delger per post.

Betydande fördröjningar kan förekomma särskilt vid utfärdandet av intyg om laga kraft.

E-tjänsten finns under adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/. Se länken.

Tjänsten används av högsta förvaltningsdomstolen, de regionala förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen. E-tjänsten använder samma identifiering som Suomi.fi -nättjänsten och du kan logga in med dina nätbankskoder, ett elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

Ytterligare information:
Marko Leppänen, biträdande kanslichef
050 301 8019
marko.p.leppanen(at)oikeus.fi