Republikens president har idag gjort flera utnämningar till högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad 19.12.2019

Till justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen utnämndes tf justitierådet, utskottsrådet, JL, JK, AFM Jaakko Ilmari Autio och tf justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JK, VH Monica Helena Gullans.

Till justitieråd för viss tid i högsta förvaltningsdomstolen utnämndes tf justitierådet, professor, JD, JL, JM Toomas Kaarel Kotkas, tf justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JK, VH Antti Nestori Pekkala, tf justitierådet, ledande förvaltningstjänstemannen, JD, JL, JK, LLM, VH Pekka Sakari Aalto, tf justitierådet, arbetsdomstolsrådet, JK, VH Ari Matti Anton Wirén, tf justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JK, VH Tero Tapio Leskinen, professor JD, JK Juha Lavapuro och direktören för EU-domstolsärenden Ph.D., JK, VH Joni Santeri Heliskoski.

Till miljösakkunnigråd som bisyssla i högsta förvaltningsdomstolen för tiden 1.1.2020–31.12.2024 har utnämnts professor Jukka Antero Horppila och professor Janne Ilmari Hukkinen.

Också i högsta förvaltningsdomstolen har gjorts utnämningar. Justitiesekreterare Stina Maria Lund och justitiesekreterare Katja Marjaana Syväkangas har utnämnts till referendarieråd och tf justitiesekreteraren Minna Elina Miettinen och tf justitiesekreteraren Johanna Emilia Haapala- Mrena har utnämnts till justitiesekreterare.

Kontaktuppgifter:
Emil Waris, kanslichef
0295 5649210
emil.waris(at)oikeus.fi