Vadå Liten förvaltningsdomstolsordlista?

Publicerad 7.2.2020

Förvaltningsdomstolarna blir ofta i skuggan av de allmänna domstolarna. Tvister och brott är alltid mer spännande än förvaltningsbesvär, återbrytande eller ett myndighetsbeslut som upplevs som felaktigt.

Inom förvaltningsdomstolarna har redan länge funnits en tanke på att förklara förvaltningsdomstolarnas arbete och nu har det gjorts. Den Lilla förvaltningsdomstolsordlistan är färdig.

Det språk som myndigheterna använder i förvaltningsärenden – inklusive alla specialtermer – upplevs ofta som svårbegripligt. Det lagspråk som används i domstolar är en särskild yrkesgrupps specialspråk som en utomstående kan ha svårt att förstå. Inte att undra på om förvaltningsspråket kombinerat med lagspråk och specialterminologi ofta känns obegripligt.

Vardagens, förvaltningens och domstolarnas terminologi möts inte

De kommunikationsansvariga vid Helsingfors förvaltningsdomstol, Tavastehus förvaltningsdomstol, Östra Finlands förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen har sammanställt en Liten förvaltningsdomstolsordlista. Vi hoppas ordlistan ska vara till praktisk nytta för redaktörer, lekmän och alla som är intresserade av de ärenden som behandlas i förvaltningsdomstolarna.

- I förvaltningsdomstolarna behandlar vi vanliga mänskors ärenden. Vi vill berätta att de flesta myndighetsbesluten går att överklaga och att myndigheten inte alltid har rätt. Vi förklarar hur ett ärende framskrider från myndighetens beslut till högsta förvaltningsdomstolen och vad de olika begreppen betyder, berättar de som har sammanställt Liten förvaltningsdomstolsordlista.

Ordlistan publiceras också på förvaltningsdomstolarnas webbplatser och får fritt laddas ner. En tryckt version kan man be om från förvaltningsdomstolarna.

Bilagan är inte till alla delar åtkomlig. Vi åtgärdar problemet så fort som möjligt.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Bilagor