HFD – jaktlicens för järv utan Naturabedömning var lagstridig

Publicerad 25.3.2020

Den jaktlicens för järv som Finlands viltcentral år 2017 hade beviljat inom Enontekis kommun var lagstridig. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att dispens för att döda två järvar inte hade fått beviljas utan att en Naturabedömning gjordes.

-De Naturaområden inom vilka fångstområdena var belägna hade grundats delvis just för att skydda järven. Viltcentralens bedömning av att en Naturabedömning inte behövdes, stred mot naturvårdslagen, anser högsta förvaltningsdomstolen i sitt beslut.

Järven är en enligt habitatdirektivet prioriterad art. Det finns endast ett litet antal järvar på området.

Det gick inte att utesluta att dödandet av järvarna hade en betydande inverkan på de naturvärden som utgjorde grund för skyddet av Naturaområdet. Europeiska unionens domstol har i sin rättspraxis förutsatt att en Naturabedömning görs om det finns tvivel om saken.

-Finlands viltcentral hade inte på ett behörigt sätt bedömt inverkan av den med dispens tillåtna jaktens inverkan på Naturaområdenas järvstam, konstaterar högsta förvaltningsdomstolen.

Beslutet var på dessa grunder lagstridigt. HFD tog inte ställning till om dispens eventuellt kunde beviljas efter en genomförd Naturabedömning för att hindra skada på ren.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Länkar