Inverkan av coronavirus på HFD:s verksamhet

Publicerad 13.3.2020  Uppdaterad 20.3.2020

Det kan förekomma störningar och dröjsmål i kommunikationen med högsta förvaltningsdomstolen på grund av situationen med coronavirus och belastningen på statens fjärranslutningar.

Elektronisk kommunikation (e-tjänst eller e-post) rekommenderas fortsättningsvis som det säkraste sättet att uträtta ärenden snarare än besök på plats eller försändelser per post.

Högsta förvaltningsdomstolen strävar att säkerställa en fortsatt kärnverksamhet oavsett omständigheterna. Förutom interna åtgärder har högsta förvaltningsdomstolen inställt besök och andra tillställningar samt annan verksamhet som är mindre kritisk med tanke på att ge avgöranden.

Kontakt:
Emil Waris, kanslichef, högsta förvaltningsdomstolen, tfn växel: 029 56 40200
emil.waris(at)oikeus.fi