Begränsningar i högsta förvaltningsdomstolens kundservice 30.4 och 4.5.2020

Publicerad 28.4.2020

På grund av en omfattande uppdatering av det nya ärendehanteringssystemet kan högsta förvaltningsdomstolen inte nödvändigtvis svara på alla förfrågningar gällande anhängiga ärenden den 30.4. och 4.5.2020.

Det kan även förekomma dröjsmål vid beviljandet av lagakraftsbevis.

Vi beklagar olägenheten. Vi svarar på alla förfrågningar och begäran efter avbrottet. Uppdateringen påverkar inte mottagningen av besvär eller övriga sändningar.

Kontaktuppgifter:
Emil Waris, kanslichef
029 5640 200
emil.waris(at)oikeus.fi