Högsta förvaltningsdomstolen har utnämnt ett referendarieråd och tre justitiesekreterare

Publicerad 6.5.2020

Till referendarieråd har fr.o.m. 1.6.2020 utnämnts justitiesekreterare JM, VH Helmi Lajunen.

Till justitiesekreterare har fr.o.m. 1.6.2020 utnämnts tf. referendarieråd, föredragande vid marknadsdomstolen JM, VH Jukka Koivusalo, tf. justitiesekreterare JM, FöM Milla Wartiovaara och tf. justitiesekreterare JM Jarkko Kyllönen.

Ytterligare information:
Emil Waris, kanslichef
029 5640 210
emil.waris(at)oikeus.fi