Avbrott i e-tjänsten 5.- 10.5.2020

Publicerad 4.5.2020

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst är tillfälligt ur bruk 5.-10.5.2020 på grund av att tjänsten uppdateras.

Under avbrottet nås domstolarna per e-post, telefon och post.

Efter uppdateringen kan e-tjänsten inte användas i alla ärenden

Som en del av uppdateringen integreras e-tjänsten med domstolarnas nya ärendehanteringssystem (HAIPA). Eftersom det nya ärendehanteringssystemet tas i bruk stegvis kan e-tjänsten inte användas inom alla ärendekategorier genast efter uppdateringen.

Domstolen tar skilt kontakt med dem som har sådana ärenden anhängiga där e-tjänsten inte efter uppdateringen går att använda.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi