För massmedia

Kommunikationsenheten

Kommunikationschef: Päivi Musakka, 029 56 40206, 050 341 1347

Nätkommunikation, 029 56 40204

Chef för informationstjänst: Satu-Maarit Tarkkanen, 029 56 40223, 050 301 6262


Senaste nyheter

 
Publicerad 14.6.2018