För massmedia

Kommunikationsenheten

Kommunikationschef: Päivi Musakka, 029 56 40206, 050 341 1347

Redaktörer uppmanas ta kontakt direkt med kommunikationschefen paivi.musakka(at)oikeus.fi

Chef för informationstjänst: Satu-Maarit Tarkkanen, 029 56 40223, 050 301 6262


Senaste nyheter

 
Publicerad 3.5.2019