Förvaltningsdomstolarnas gemensamma verksamhetsberättelser

Högsta förvaltningsdomstolen, de regionala förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen och marknadsdomstolen publicerar årligen en gemensam verksamhetsberättelse.

Förvaltningsdomstolarnas verksamhetsberättelse 2018 (pdf, 6.53 Mt) Förvaltningsdomstolarnas verksamhetsberattlese 2013 (pdf, 3.33 Mt) Forvaltningsdomstolarnas verksamhetsberattelse 2012 (pdf, 1.22 Mt) Forvaltningsdomstolarnas verksamhetsberattelse 2011 (pdf, 2.09 Mt) Forvaltningsdomstolarnas verksamhetsberattelse 2010 (pdf, 0.53 Mt) Forvaltningsdomstolarnas verksamhetsberattelse 2009 (pdf, 0.75 Mt) Forvaltningsdomstolarnas verksamhetsberattelse 2008 (pdf, 1.05 Mt) Forvaltningsdomstolarnas verksamhetsberattelse 2007 (pdf, 1.77 Mt) Forvaltningsdomstolarnas verksamhetsberattelse 2006 (pdf, 1.09 Mt) Forvaltningsdomstolarnas verksamhetsberattelse 2005 (pdf, 0.91 Mt) Forvaltningsdomstolarnas verksamhetsberattelse 2004 (pdf, 0.59 Mt)
 
Publicerad 24.6.2019