Högsta förvaltningsdomstolens hundraårsfestseminarium

Finlandiahuset 31.8.2018

Seminariets öppning

 • Pekka Vihervuori, president i Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuoris tal i hundraårsfestseminarium

Riksdagens talmans hälsning

 • Paula Risikko, Riksdagens talman

Republikens presidents hälsning

 • Sauli Niinistö, Republikens president
Republikens president Sauli Niinistös hälsning vid högsta förvaltningsdomstolens hundraårsseminarium

The European perspective / Det Europeiska perspektivet

A national Supreme Administrative Court as a participant in judicial dialogue with the Court of Justice of the European Union (CJEU)

 • Niilo Jääskinen, Justice, President of the 3rd Chamber of the Supreme Administrative Court of Finland
Justitieråd Niilo Jääskinens presentation (på engelska) (pdf, 0.12 Mt) Justitieråd Niilo Jääskinens tal (på engelska) (pdf, 0.04 Mt)
 • Koen Lenaerts, President of the Court of Justice of the European Union
President Koen Lenaerts tal (på engelska) (pdf, 0.08 Mt)

Issues concerning international protection of refugees: viewpoints from the European Court of Human Rights and a national Supreme Administrative Court

 • Pauliine Koskelo, Judge of the European Court of Human Rights
Domare Pauliine Koskelos tal (på engelska) (pdf, 0.04 Mt)
 • Anne E. Niemi, Justice, President of the 4th Chamber of the Supreme Administrative Court of Finland
Justitieråd Anne E. Niemis presentation (på engelska) (pdf, 0.24 Mt) Justitieråd Anne E. Niemis tal (på engelska) (pdf, 0.02 Mt)

Det nationella perspektivet

Utvecklingslinjer i förvaltningsprocessen och Högsta förvaltningsdomstolens ställning

 • Mats Melin, ordförande, Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Ordförande Mats Melins tal (pdf, 0.1 Mt)
 • Irma Telivuo, justitieråd, ordförande för 2:a avdelningen, Högsta förvaltningsdomstolen, Finland
Justitieråd Irma Telivuos presentation (pdf, 0.45 Mt) Justitieråd Irma Telivuos tal (pdf, 0.02 Mt)

Högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis i miljöärenden: utvecklingslinjer

 • Tapio Määttä, professor, Östra Finlands universitet
Professor Tapio Määttäs presentation (på finska) (pdf, 0.17 Mt)
 • Riitta Mutikainen, justitieråd, vice ordförande för 1:a avdelningen, Högsta förvaltningsdomstolen
Justitieråd Riitta Mutikainens presentation (på finska) (pdf, 0.27 Mt) Justitieråd Riitta Mutikainens tal (på finska) (pdf, 0.03 Mt)

Högsta förvaltningsdomstolen 100 år: rättshistoriska infallsvinklar på förhållandet mellan Högsta förvaltningsdomstolen och samhället

 • Markus Kari, juris doktor, forskare
Forskare Markus Karis presentaton (fotografier Juuso Westerlund) (pdf, 2.2 Mt) Forskare Markus Karis tal (på finska) (pdf, 0.07 Mt)

Seminariets avslutningsord

 • Kari Kuusiniemi, justitieråd, president i Högsta förvaltningsdomstolen från 1.9.2018
Justitieråd Kari Kuusiniemis tal (på finska) (pdf, 0.03 Mt)

Festseminariets konferencier redaktör Jussi-Pekka Rantanen

 
Publicerad 10.9.2018