Dataskydd

Högsta förvaltningsdomstolen behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning. Ytterligare uppgifter om behandlingen av personuppgifter samt information om den registrerades rättigheter finns tillgängliga i följande meddelanden:

Behandling av personuppgifter i rättskipningsärenden (pdf, 0.28 Mt) Behandling av personuppgifter i administrativa och övriga ärenden (pdf, 0.29 Mt) Den registrerades rättigheter (pdf, 0.03 Mt)
 
Publicerad 6.5.2019