Personal

Högsta förvaltningsdomstolen leds av president, juris doktor Kari Kuusiniemi. Som domare i högsta förvaltningsdomstolens tjänstgör presidenten och ungefär 20 justitieråd. Därtill finns justitieråd som är förordnade på viss tid.

Högsta förvaltningsdomstolens kansli förestås av kanslichefen. I högsta förvaltningsdomstolen finns cirka 50 juristföredragande och ungefär lika mycket annan personal. Också en del av föredragandena (och den övriga personalen) är förordnade på viss tid.

 
Publicerad 1.10.2013  Uppdaterad 1.9.2018