Domarna

Vanligen avgör högsta förvaltningsdomstolen lagskipningsärenden i en sammansättning med fem ledamöter (domare, justitieråd). En ansökan om besvärstillstånd kan avslås i en sammansättning med tre (eller i vissa utlänningsärenden två) domare. En sammansättning med tre domare är möjlig också när det gäller vissa andra avgöranden av domstolen. Verkställigheten av beslut som inte vunnit laga kraft kan i vissa ärendekategorier förbjudas i en sammansättning med endast en domare.

President

Kari Kuusiniemi

Justitieråd

Pekka Aalto (visstidsförordnad)

Janne Aer

Jaakko Autio (visstidsförordnad)

Alice Guimaraes-Purokoski

Monica Gullans (visstidsförordnad)

Petri Helander

Niilo Jääskinen (tjänstledig)

Toomas Kotkas (visstidsförordnad)

Tuomas Kuokkanen

Riitta Mutikainen

Anne Nenonen

Anne E. Niemi

Vesa-Pekka Nuotio

Antti Pekkala (visstidsförordnad)

Mikko Pikkujämsä

Taina Pyysaari

Hannu Ranta

Hannele Ranta-Lassila

Timo Räbinä

Mika Seppälä

Eija Siitari

Outi Suviranta

Irma Telivuo

Kari Tornikoski

Ari Wirén (visstidsförordnad)

Leena Äärilä

 
Publicerad 1.8.2019