Domarna

Vanligen avgör högsta förvaltningsdomstolen lagskipningsärenden i en sammansättning med fem ledamöter (domare, justitieråd). En ansökan om besvärstillstånd kan avslås i en sammansättning med tre (eller i vissa utlänningsärenden två) domare. En sammansättning med tre domare är möjlig också när det gäller vissa andra avgöranden av domstolen. Verkställigheten av beslut som inte vunnit laga kraft kan i vissa ärendekategorier förbjudas i en sammansättning med endast en domare.

President

Kari Kuusiniemi

Justitieråd

Pekka Aalto (visstidsförordnad)

Janne Aer

Jaakko Autio

Alice Guimaraes-Purokoski (tjänstledig)

Monica Gullans

Petri Helander

Joni Heliskoski (visstidsförordnad)

Toomas Kotkas (visstidsförordnad)

Tuomas Kuokkanen

Juha Lavapuro (visstidsförordnad)

Tero Leskinen (visstidsförordnad)

Riitta Mutikainen

Anne Nenonen

Anne E. Niemi

Vesa-Pekka Nuotio

Antti Pekkala (visstidsförordnad)

Mikko Pikkujämsä (tjänstledig)

Taina Pyysaari

Hannele Ranta-Lassila

Timo Räbinä

Mika Seppälä

Eija Siitari

Outi Suviranta

Irma Telivuo

Kari Tornikoski

Ari Wirén (visstidsförordnad)

Leena Äärilä

 
Publicerad 13.1.2020