Sakkunnigledamöter

I behandlingen av mål enligt vattenlagen och miljöskyddslagen samt mål som gäller patent, nyttighetsmodeller och kretsmönster till integrerade kretsar deltar utöver de lagfarna ledamöterna även två sakkunnigledamöter i bisyssla, vilka representerar respektive område. Sakkunnigledamöterna har ställning som oberoende domare.

Miljösakkunnigråd och överingenjörsråd

Miljösakkunnigråd

Olli Dahl

Mikael Hildén

Jukka Horppila

Janne Hukkinen

Anna-Liisa Kivimäki

Harri Koivusalo

Kirsi Kostamo

Olli Malve

Rauno Pääkkönen

Seppo Rekolainen

Riku Vahala

Överingenjörsråd

Jyri Hämäläinen

Petri Kuosmanen

Jukka Seppälä

Kari Tammi

 
Publicerad 1.5.2018