Internationellt samarbete

Högsta förvaltningsdomstolen deltar såväl i det regionala som globala samarbetet mellan de högsta förvaltningsdomstolarna. I synnerhet det nordiska samarbetet är aktivt. Dessutom har HFD bilateralt samarbete med domstolar i flera länder.

Föreningen för de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionens medlemsstater och den internationella föreningen för de högsta förvaltningsdomstolarna fungerar som forum för debatt och informationsutbyte. Föreningarna samlar information om rättspraxis i de domstolar som är medlemmar.

Högsta förvaltningsdomstolen deltar dessutom i det arbete som bedrivs av Venedigkommissionen, som verkar vid Europarådet. Venedigkommissionens mål är att främja principerna för det europeiska konstitutionella arvet – demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen – och för detta mål arbetar kommissionen bland annat genom att samarbeta med författningsdomstolarna och de övriga högsta domstolarna i Europarådets medlemsstater.

Högsta förvaltningdomstolen har anslutit sig till Venedigkommissionens råd Joint Council on Constitutional Justice och blivit medlem av författningsdomstolarnas samfund World Conference on Constitutional Justice.

Till EU-föreningens ACA webbsidor

Till AIHJA:s webbsidor

Till Venedigkomissionens webbsidor

World Conference on Constitutional Justice

 
Publicerad 8.10.2013