Så flyter vardagen

"Så flyter vardagen" är en webbplats där anställda i högsta förvaltningsdomstolen berättar om sitt vardagliga arbete och om högsta förvaltningsdomstolens roll och betydelse i samhället. I HFD finns flera olika yrkesgrupper. Arbetet håller högt tempo och man behandlar ärenden från alla samhällssektorer.

26.3.2015

Referendarierådet Kristina Björkvall: Specialområde IPR-ärenden

21.11.2014

Freja Häggblom: Föredragandens vardag

10.10.2014

Kanslichef Ann-Mari Pitkäranta: Arbete och vardag i HFD

8.9.2014

President Pekka Vihervuori: HFD avgör som högsta instans de förvaltningsprocessuella ärenden
 
Publicerad 4.3.2016