Ställning och uppgifter

I många av medlemsländerna i Europeiska unionen finns ett domstolssystem med två instanser av förvaltningsdomstolar. I Finland kan även de högsta verkställande myndigheternas, nämligen statsrådets och ministeriernas avgöranden överklagas på juridiska grunder hos högsta förvaltningsdomstolen.

Den största delen av de mål som avgörs i högsta förvaltningsdomstolen gäller besvär eller ansökningar om besvärstillstånd över förvaltningsdomstolarnas beslut. Handläggningen är i allmänhet skriftlig. Syn eller muntlig förhandling hålls mindre än tio gånger per år.


Ställning såsom del av rättsväsendet

 
Publicerad 6.10.2015  Uppdaterad 7.2.2020