23.3.2016/977

Handlingsoffentlighet – Affärshemlighet – Tekes-finansiering – Diarieanteckning

Givet: 23.3.2016
Liggarnummer: 977
Diarienummer: 678/1/15 och 730/1/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T977

Uppgifterna i Innovationsfinansieringsverket Tekes diarium om vilka som sökt finansiering inom ramen för TEMPO- och NIY-programmen var offentliga.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 6 § 1 mom., 9 § 1 mom. och 24 § 1 mom. 20 punkten

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori och förvaltningsråden Matti Pellonpää, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta och Tuomas Lehtonen. Föredragande Mikko Rautamaa.

 
Publicerad 23.3.2016