22.3.2016/1008

Statsunderstöd – Återkrav – Riktande av återkrav – Samkommun – Läroavtalsutbildning

Givet: 22.3.2016
Liggarnummer: 1008
Diarienummer: 260/2/14
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T1008

Undervisnings- och kulturministeriet hade 19.12.2013 beslutat att av O:s samkommun återkräva de statsandelar som beviljats för grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning vilka ordnats såsom läroavtalsutbildning. Statsandelarna för 2007 och 2008 hade betalats till samkommunen K, där kommunerna P och T hade varit medlemskommuner. Kommunfullmäktige i P och T hade i överensstämmelse med bestämmelserna i grundavtalet för samkommunen beslutat att samkommunen K skulle upplösas 31.12.2008 enligt ett avtal om upplösning av samkommunen och fördelning av dess egendom. I anslutning till detta arrangemang hade ett överlåtelseavtal satts upp och godkänts av kommunernas fullmäktige, samkommunen K och samkommunen O. I avtalet var kommunerna överlåtare och samkommunen O mottagare. Genom överlåtelseavtalet övergick den upplösta samkommunen K:s funktioner, avtal och ansvar på samkommunen O från 1.1.2009, med undantag av äganderätten till fast egendom. P och T förband sig att till samkommunen O betala kostnaderna för utbildningsenhetens verksamhet till den del som dessa kostnader inte täcktes av statsandelar eller andra intäkter av verksamheten. P och T var inte medlemskommuner i samkommunen O och hade inte heller i anslutning till det ovan refererade arrangemanget anslutit sig till den. Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra bland annat om ministeriet hade kunnat rikta sitt återkrav mot samkommunen O inte bara för åren 2009 och 2010, utan även för åren 2007 och 2008.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att arrangemanget inte kunde betraktas som sådan universalsuccession mellan samkommunerna där ansvaret för de statsandelar som samkommunen K fått för åren 2007 och 2008 skulle ha övergått på samkommunen O. Eftersom samkommunen O inte heller på någon annan av de anförda grunderna var ansvarig för dessa statsandelar, upphävdes beslutet om återkrav till den del som det gällde statsandelar för åren 2007 och 2008.

Kommunallagen (365/1995) 78 § 1 och 3 mom.

Kommunallagen (365/1995) 83 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Antti Jukarainen.

 
Publicerad 22.3.2016