29.4.2016/1769

Markanvändning och byggande – Byggförbud för utarbetande av generalplan – Förlängning av byggförbud

Givet: 29.4.2016
Liggarnummer: 1769
Diarienummer: 3777/1/14
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T1769

Kommunen hade 16.8.2011 beslutat om byggförbud till 31.12.2013 för utarbetande av generalplan. Kommunen beslöt 24.2.2014 förlänga byggförbudet till 31.12.2015. Enbart den omständigheten att det för området bestämda byggförbudet redan hade upphört utgjorde inget hinder för ett nytt förbud.

Markanvändnings- och bygglagen 38 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Elina Lampi-Fagerholm. Föredragande Tuula Pääkkönen.

 
Publicerad 29.4.2016