20.6.2016/2715

Trafiksäkerhetsverket – Trafi – Fordonstrafikregistret – Innehavare – Avbetalningsköp – Innehav som upphör

Givet: 20.6.2016
Liggarnummer: 2715
Diarienummer: 907/2/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T2715

A hade köpt ett fordon på avbetalning och med anledning av förvärvet i fordonstrafikregistret antecknats som innehavare av fordonet. Ägaren till fordonet och finansiären av avbetalningsavtalet, ett finansieringsbolag, hade ansökt om uppgörelse enligt lagen om avbetalningsköp och med stöd av avbetalningsavtalet hämtat fordonet hos A 31.5.2013. Eftersom A:s rätt att nyttja fordonet hade upphört nämnda dag, kunde A inte längre betraktas som en sådan innehavare av fordonet om avses i statsrådets förordning om registrering av fordon och registeranteckningen om vem som var innehavare av fordonet kunde rättas med stöd av 95 § i fordonslagen. Bestämmelserna om uppgörelseförfarande i lagen om avbetalningsköp och i konsumentskyddslagen saknade betydelse i det ärende som gällde register­anteckningen.

Fordonslagen 95 §

Statsrådets förordning om registrering av fordon 2 § 18 punkten (1243/2010) 3 § och 15 §

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Petri Helander och Antti Pekkala. Föredragande Leo Kaasinen.

 
Publicerad 20.6.2016