18.10.2016/4392

Kommunalärende – Inledande av vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar – Överklagbarhet av beslut – Rättelseyrkande – Beredning

Givet: 18.10.2016
Liggarnummer: 4392
Diarienummer: 1159/3/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T4392

Kommunstyrelsen hade beslutat ge kommundirektören rätt att inleda en vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar. Med hänsyn till att förutsättningarna för en enskild väg regleras i lagen om enskilda vägar, hade kommunstyrelsen med sitt beslut inte avgjort och inte på ett juridiskt bindande sätt kunnat avgöra om den enskilda vägen skulle realiseras. Kommunstyrelsens beslut gällde således endast beredningen av saken och rättelse i beslutet kunde inte yrkas enligt 91 § i kommunallagen (365/1995).

Kommunallagen (365/1995) 89 och 91 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Elina Lampi-Fagerholm. Föredragande Petri Hellstén.

 
Publicerad 18.10.2016