29.12.2016/5652

Rättshjälp – Rätt att söka ändring – Rättsskyddsbehov – Rätt att föra talan – Arvode till biträde

Givet: 29.12.2016
Liggarnummer: 5652
Diarienummer: 1794/2/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T5652

I ett ärende som gällde arvode som utan självriskandel utbetalts av statens medel var det inte huvudmannen, utan biträdet som hade det behov av rättsskydd och den rätt att föra talan i ärendet som är en förutsättning för utövning av rätt att söka ändring. Biträdet hade inte med stöd av den rättshjälp som beviljats huvudmannen rätt till arvode av statens medel i det ärende där ändring yrkades i förvaltningsdomstolens beslut om arvode till biträdet.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Outi Suviranta, Anne Nenonen och Maarit Lindroos. Föredragande Antti Huotari.

 
Publicerad 29.12.2016