5.1.2017/53

Återställande av försutten fatalietid – Ansökan – Anförande av besvär till förvaltningsdomstolen

Givet: 5.1.2017
Liggarnummer: 53
Diarienummer: 4765/4/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T53

Sökanden hade 30.12.2016 hos högsta förvaltningsdomstolen ansökt om återställande av försutten fatalietid. Enligt ansökan hade tiden för anförande av besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol över Migrationsverkets beslut gått ut 28.11.2016. Sökanden meddelade samtidigt att han hade besvärat sig över nämnda beslut hos förvaltningsdomstolen 29.11.2016. Sökanden hade således samtidigt utnyttjat två rättsskyddsmedel.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det ankom på förvaltningsdomstolen att som första instans avgöra huruvida besvären anförts i tid. Det var inte ännu möjligt att avgöra huruvida det i ärendet förelåg en situation där fatalietiden för anförande av besvär till förvaltningsdomstolen skulle kunna återställas. Ansökan skulle därför avvisas.

Förvaltningsprocesslagen 61 § 2 punkten

 
Publicerad 5.1.2017