7.7.2017/3404

Barnskydd – Omhändertagande – Placering i vård utom hemmet – Plats för vård utom hemmet

Givet: 7.7.2017
Liggarnummer: 3404
Diarienummer: 3687/3/15 och 3768/3/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T3404

När en förvaltningsdomstol avgör en ansökan om omhändertagande av ett barn och placering av barnet i vård utom hemmet, ska förvaltningsdomstolen även bedöma om den av föräldrarna och barnet föreslagna platsen är lämplig att vara den plats där barnet vårdas utom hemmet.

Barnskyddslagn 40 §, 43 § 2 mom. och 50 §

RP 331/2010 rd

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski och Anne Nenonen. Föredragande Annina Nieminen.

 
Publicerad 7.7.2017