11.8.2017/3814

Förvaltningsdomstol – Språklagen – Språket i ett förvaltningsbeslut – Språket i ett rättsskipningsbeslut – Ändring av förvaltningsbeslut – Tillståndsbestämmelser

Givet: 11.8.2017
Liggarnummer: 3814
Diarienummer: 3529, 3561, 3568 ja 3600/1/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T3814

En förvaltningsmyndighet hade i sitt beslut tagit in bindande tillståndsbestämmelser. När en förvaltningsdomstol genom sitt beslut ändrade nämnda tillståndsbestämmelser, skulle de ändrade bestämmelserna i bindande form i förvaltningsdomstolens beslut avfattas på samma språk som tillståndsbeslutet meddelats, även i det fall att förvaltningsdomstolens beslut med hänsyn till 13 och 19 § i språklagen meddelades på ett annat språk än förvaltningsmyndighetens överklagade beslut.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori, justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Taina Pyysaari samt miljösakkunnigråden Rauno Pääkkönen och Jukka Horppila. Föredragande Irene Mäenpää.

 
Publicerad 11.8.2017