7.9.2017/4299

Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Besluts överklagbarhet – Anmälan till polismyndighet

Givet: 7.9.2017
Liggarnummer: 4299
Diarienummer: 3375/1/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T4299

En byggnadsnämnds beslut om att i sitt protokoll ta in en anteckning om olovligen utförda byggåtgärder på en fastighet och om att göra en anmälan till polismyndigheten för inledande av förundersökning innehöll inte ett beslut som skulle ha varit överklagbart enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom.

Markanvändnings- och bygglagen 186 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Marko Nurmikolu.

 
Publicerad 7.9.2017