25.10.2017/5338

Förvaltningsdomstolens beslut – Delgivning till kommun – Användning av mottagningsbevis – Tidpunkt från vilken besvärstiden börjar löpa – Ansökan om besvärstillstånd – Avvisande av ansökan om besvärstillstånd

Givet: 25.10.2017
Liggarnummer: 5338
Diarienummer: 2970/2/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T5338

Besvärstillstånd över förvaltningsdomstolens beslut som gällde utbetalning av stöd skulle sökas inom 30 dagar från att beslutet hade delgivits, inte medräknande den dag då delgivningen skett. Förvaltningsdomstolens beslut hade delgetts kommunen med mottagningsbevis. Kommunens besvärstid räknades från det att brevet enligt mottagningsbeviset hade anlänt till kommunens kännedom. Det var inte av betydelse när beslutet hade registrerats som inkommet till kommunen. Då kommunens ansökan om besvärstillstånd hade anlänt till högsta förvaltningsdomstolen efter utgången av den besvärstid som räknades från den delgivningsdag som framgick av mottagningsbeviset, avvisades kommunens ansökan om besvärstillstånd.

Förvaltningslagen 59 § 1 och 2 momenten och 60 § 1 momentet

Förvaltningsprocesslagen 22 §, 26 §:n 1 momentet, 51 § 2 momentet och 55 § 1 momentet

Se även HFD 2014:56 och HFD 19.12.2014 liggarnummer 3981 (kort referat)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Maarit Lindroos och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Pasi Yli-Ikkelä.

 
Publicerad 25.10.2017